Pierwsze posiedzenie Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina

Rada Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina ma podejmować działania z zakresu rozwoju potencjału akademickości i tworzyć optymalne warunki rozwoju społeczno-gospodarczego miasta poprzez współpracę ze środowiskiem naukowym