Harmonogram pokazów na fontannie w czerwcu i lipcu

Pokazy rozpoczną się w ostatni weekend czerwca od widowiska „Historia Placu Litewskiego na Wesoło”