C&W: Wariant magazynów retailowych (retail warehousing) zdaje się nieunikniony

Największe zmiany na rynku magazynowym następują obecnie w wyniku gwałtownego wzrostu e-commerce – procentowy udział tego segmentu w zasobach magazynowych przekracza już 30 proc. W niedługiej przyszłości kolejne powierzchnie magazynowe mogą mieć charakter handlowy i łączyć w sobie funkcje zarówno handlowe, jak i dystrybucyjne. Głównym „sprawcą” ponownie będzie e-handel oraz rozwój konceptu omni-channel.