468 mln zł zysku Dino za 2020 roku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy

Spółka Dino Polska poinformowała, że planuje zysk netto osiągnięty w 2020 roku, czyli 468 mln zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy.