Jubileuszowe zakończenie X roku w UTW w Golczewie

W wyjątkowej atmosferze – Hymnem Gaude Mater Polonia oraz minutą ciszy dla ofiar pandemii rozpoczęto uroczystość (6 czerwca 2021 r.).Konferencja pod hasłem „Kreatywny i bezpieczny Senior w Regionie”, przebiegała dzięki współfinansowanym środkom z Województwa Zachodniopomorskiego. Piękne jubileuszowe życzenia osobiście przekazał Maciej Zieliński Burmistrz Golczewa, w formie listów były gratulacje od Marszałek Anny Bańkowskiej członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Prezes Magdaleny Richter z UTW w Szczecinie, Prezes Marii Mitek z Barlineckiego UTW, Prezes Zofii Michalewicz z UTW w Goleniowie.
Cenimy wyjątkową i wieloletnią obecność i współpracę z Panią dr Małgorzatą Moś z Uniwersytetu Szczecińskiego, opiekuna merytorycznego, naukowego, dydaktycznego, przyjaciela, która przy jubileuszowej okazji wystąpiła po raz kolejny jako wolontariuszka z wykładem naukowym pt. „Refleksje o czasie i na czasie”. We współpracy z Dr Wiktorem Moś, wykładowcą WSH TWP w Szczecinie, dyrektorem Centrum Doradztwa Zawodowego w Szczecinie mogliśmy uczestniczyć w ciekawych warsztatach i wykładach na powyższy temat.