W Komendzie MOSG testowano kandydatów do służby

Po raz pierwszy na terenie Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przeprowadzono drugi etap postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej. Dzięki nowym regulacjom prawnym kandydaci mogą zdawać egzaminy w oddziale, w którym chcą pełnić służbę.