W 2021 r. sieć Auchan otrzymała 0,65 mln zł pomocy publicznej

W 2021 roku spółka Auchan Polska otrzymała 655,9 tys. zł pomocy publicznej. W 2020 roku spółka pozyskała 677,1 tys. zł a w 2019 r. 108,4 tys. zł. Największa pomoc miała miejsce w 2011 r. Było to  6,6 mln zł (pomoc szkoleniowa przyznana przez prezesa PARP).