Otmuchów chce od menadżerów zapłaty za wyrządzone szkody

Zarząd ZPC Otmuchów w dniu 11 czerwca 2021 r. podjął czynności związane ze złożeniem w odniesieniu do oznaczonych osób fizycznych pełniących funkcje kierownicze i menedżerskie w spółce oraz spółce zależnej PWC Odra w latach 2018 oraz 2019, wezwań do zapłaty [na zasadzie solidarnej] odszkodowania.