Krajowa Izba Gospodarcza zmienia prezesa pierwszy raz od ponad 30 lat

Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) wybrało nowe władze Izby. Fnkcję prezesa KIG objął Marek Kłoczko, dotychczasowy wiceprezes i dyrektor generalny, natomiast prezydentem KIG wybrany został wieloletni prezes KIG – Andrzej Arendarski.