Cena akcji Shoper ustalona na 47 zł

Shoper ubiega się o wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku GPW. Pierwszego  notowania akcji spółka spodziewa się w pierwszej połowie lipca. Cena sprzedaży jednej akcji w ofercie została ustalona na poziomie ceny maksymalnej, czyli 47 zł. Wartość oferty wyniesie 363 mln zł, z czego 91,9 proc. akcji zostanie nabytych przez inwestorów instytucjonalnych, a pozostałe 8,1 proc. przez inwestorów indywidualnych.