Środowisko ponad wszystko

W ramach programu Społecznik na lata 2019 – 2021 Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej pozyskało dofinansowanie projektu pt. „Środowisko ponad wszystko”.