Muszla Koncertowa imienia Romualda Lipko

Uchwałę w tej sprawie radni przyjęli na wczorajszej (24 czerwca) sesji Rady Miasta Lublin.