Długo oczekiwany turystyczny wypad

Po wielu miesiącach z pandemicznymi ograniczeniami słuchacze kamieńskiego UTW wreszcie wyruszyli w plener. Pierwsza wycieczka została zaplanowana jako rekonesans po przygranicznych miejscowościach, małych, ale z dużym potencjałem turystycznym i ciekawych krajobrazowo.