Kolejne zwolnienia z opłat dla lubelskich restauratorów

Podjęto uchwałę w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności w postaci czynszów za dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod ogródki gastronomiczne